راهنمای نویسندگان

راهنمای مترجمان مداخل دانشنامه ادبیات عرب:

خواهشمند است جهت نظم بیشتر و پیشبرد بهتر امور ترجمه مداخل موارد زیر را رعایت نمائید:
1- از فونت B Nazanin و اندازه 14 استفاده نمائید.
2- فواصل بین خطوط نمره 2 باشد.
3- نام فارسی و انگلیسی مقالات را در ترجمه هر یک از مداخل با رعایت کامل اصول نگارشی پیوست، در ابتدای فایل ترجمه منظور و ثبت نمائید.

 

با تشکر
دبیرخانه دانشنامه ادبیات عرب