پرسش‌های متداول

نحوه ارسال مداخل ترجمه شده به چه صورت است؟

مترجمان بعد از ثبت نام در سامانه دانشنامه، فایل های ترجمه ارجاع شده خود را با فرمت word بارگذاری نموده و ثبت نهایی می نمایند.